Strona: Informacje o projekcie / Projekt Kapitał Ludzki - Politechnika Rzeszowska

Informacje o projekcie

red. Ryszard Perłowski

PROJEKT W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

 

Priorytet IV.   Szkolnictwo wyższe i nauka

Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy

Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

Rozszerzenie i wzmocnienie oferty edukacyjnej
oraz poprawa jakości kształcenia na
Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechniki Rzeszowskiej

 

Realizacja Projektu: od 01.09.2009 do 31.12.2013

Wartość: 2 304 740,49 zł

W ramach projektu realizowane będą działania:

  • Przygotowanie, uruchomienie i realizacja kierunku studiów I st. Mechatronika.
  • Przygotowanie, uruchomienie i realizacja kierunku studiów I st. Transport.
  • Dostosowanie programu na kierunku "Zarządzanie i inżynieria produkcji" do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy - utworzenie nowej specjalności na kierunku, wyposażenie laboratoriów dydaktycznych w nowoczesne oprogramowanie.
  • Podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry akademickiej w celu podwyższenia jakości nauczania.
  • Programy nauczania skierowane do osób spoza społeczności akademickiej.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję